Keurmerk Private Lease
Onderhoud bij de merkdealer
Vervangend vervoer na 24 uur
Vast bedrag per maand

Veelgestelde vragen

Lees hier alles over private lease, het contract, reparatie, onderhoud, banden en wat te doen bij onverhoopte schade. Er wordt in de antwoorden een duidelijk onderscheid gemaakt tussen contracten die voor 1 februari 2016 zijn afgesloten en contracten die vanaf 1 februari 2016 zijn afgesloten.

Dit heeft alles te maken met het feit dat SEAT Financial Services per 1 februari 2016 valt onder het Keurmerk Private Lease.

Vraag niet beantwoord of persoonlijke hulp nodig?
Bel gerust tijdens kantooruren op telefoonnummer (033) 454 91 91 of stuur een e-mail naar leasen@seatfinancialservices.nl.

Terug naar SEAT Private Lease aanbod

Zoek in de veelgestelde vragen

Over private lease

Wat is private lease?

Private lease is vergelijkbaar met het huren van een auto. Er wordt een overeenkomst afgesloten voor een vooraf bepaalde periode en een verwacht aantal te rijden kilometers. Aan het einde van de overeenkomst kan de auto gewoon weer worden ingeleverd. Het risico van onderhoudskosten en de restwaarde is voor ons. Zo zijn er nooit onverwachte kosten.

SEAT Private Lease voldoet aan de eisen van het Keurmerk Private Lease. Dit betekent dat alle kosten inbegrepen zijn: afschrijving, rente, afleveringskosten, verzekering, wegenbelasting, reparaties, onderhoud, vervanging van banden, schadeherstel, glasreparatie, vervangend vervoer na 24 uur, (inter)nationale pechonderweg-hulpdienst en BTW.

Het enige wat niet in het vaste maandbedrag zit zijn de kosten voor de brandstof, boetes, tol, het wassen van de auto en bijvoorbeeld de meer dan vooraf afgesproken gereden kilometers. Daarnaast is er bij schade aan de auto die niet verhaald kan worden sprake van een eigen risico.

Het maandbedrag kan alleen aangepast worden wanneer belastingen of wetten wijzigen. Denk hierbij aan landelijke/provinciale verhoging van de wegenbelasting, verhoging assurantiebelasting of BTW-aanpassing. Wanneer dit het geval is wordt de klant door ons per e-mail of per post hiervan op de hoogte gesteld.

Private lease aanvragen

Hoe maak ik met de KopieID app een veilige kopie van mijn rijbewijs?

Met de KopieID app kan een kopie van het rijbewijs worden gemaakt waar de identiteitsgegevens worden doorgestreept die wij niet hebben of niet mogen verwerken. Ook wordt er met de app een watermerk in de kopie geplaatst met daarin het doel en de datum van de kopie. Komt de kopie dan ooit in handen van fraudeurs terecht, bijvoorbeeld door een hack? Dan is het dankzij de KopieID app moeilijker om ermee te frauderen. De app is te downloaden via de volgende link.

Is het niet mogelijk de app te downloaden? Maak dan het BSN nummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan, schrijf in de kopie dat het om een kopie gaat, schrijf in de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld en schrijf in de kopie de datum waarop de kopie is afgegeven.

Tijdens het leasen

Kan ik tussentijds mijn looptijd/kilometrage aanpassen?

Contract voor 1 februari 2016:

Ja, het kilometrage of de looptijd van SEAT Private Lease kan tussentijds worden aangepast. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van het maandbedrag. Wanneer wij constateren dat er meer kilometers zijn gereden dan in het contract is overeengekomen, zullen wij het gemiddelde jaarkilometrage hierop aanpassen. De meer- of minder- kosten worden verrekend. Het is ook mogelijk om zelf tussentijds een herberekening bij ons aan te vragen.

Neem direct contact met ons op via (033) 454 91 91 (op kantoortijden) of leasen@seatfinancialservices.nl wanneer het afgesproken kilometrage wordt overschreden of juist niet gehaald wordt of wanneer de looptijd aangepast dient te worden. Zo blijven de maandelijkse kosten in lijn met het verbruik.

Contract vanaf 1 februari 2016:

Het kilometrage mag enkel worden aangepast wanneer dit gelijk is aan of goedkoper is dan de kilometerverrekening. Eén keer per jaar berekenen we het totaal aantal gereden kilometers over de gehele leaseperiode vanaf ingangsdatum tot nu ten opzichte van de contractueel afgesproken kilometers. De meer of minder gereden kilometers (dan afgesproken in het contract) worden hierbij verrekend.

Einde leasecontract

Wordt de auto na afloop van de leasetermijn mijn eigendom?

Standaard (zonder overname) blijft de auto het eigendom van de leasemaatschappij wanneer het contract eindigt. Aan het einde van de looptijd van het SEAT Private Lease kan de auto tegen een op te vragen overnameprijs wel worden overgenomen. Met het SEAT Private Lease wordt betaald voor het gebruik van de auto. Alle operationele kosten zijn inbegrepen, behalve brandstof en eventuele boetes of tolkosten. Het SEAT Private Lease voorkomt onverwachte kosten voor bijvoorbeeld onderhoud. Het risico dat de auto aan het einde van de looptijd mogelijk minder waard is dan verwacht ligt bij ons.

Financieel

Als ik een SEAT Private Lease afsluit krijg ik dan ook te maken met de bijtelling?

Nee, de bijtellingsregeling geldt alleen voor zakelijke leaseauto’s die vanuit de werkgever verstrekt worden. Het SEAT Private Lease valt daar niet onder. Bij private lease is er nooit sprake van bijtelling.

Verzekering

Hoe zit het met de verzekering?

In het SEAT Private Lease is standaard een dekking opgenomen voor Wettelijke Aansprakelijkheid en Cascoschade. Er hoeft dus geen aparte verzekering geregeld te worden.

Schade gereden?

Bij schade aan de auto, zijn de reparatiekosten gedekt. Bij zelf veroorzaakte of onverhaalbare schade zal een vast bedrag in rekening worden gebracht als bijdrage aan de schadelast. Dit wordt het ‘eigen risico’ genoemd.

Wij hanteren hiervoor een standaard bedrag van maximaal € 500,- per schade. Wanneer de reparatiekosten van de schade lager zijn dan het gekozen eigen risico brengen wij uiteraard enkel de reparatiekosten en niet het volledige eigen risico in rekening. Voor een meerprijs per maand kan het eigen risico worden verlaagd naar € 250,- of € 125,-.

 

 

Persoonlijke wijzigingen

Ik ben gescheiden of uit elkaar gegaan en wil dat mijn ex- partner van de overeenkomst afgehaald wordt. Kan dat?

Ja, dit is mogelijk. De ex-partner moet wel schriftelijk toestemming geven voor het uitschrijven. Er wordt gekeken of de overgebleven persoon de lasten alleen kan dragen. Mocht dit niet lukken, dan blijven beide personen op de overeenkomst staan, tenzij er een garantstelling kan plaatsvinden. Neem contact met ons op via (033) 454 91 38 om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Overig

Ik heb een klacht

Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Is de dienstverlening niet naar wens, laat het ons dan weten. Vul het online klachtenformulier in op klachtenformulier. Wij nemen de klacht in behandeling en zullen binnen 10 werkdagen inhoudelijke reageren. Is er een SEAT Private Lease bij ons afgesloten en hebben wij een geschil niet naar tevredenheid opgelost? Dan is het mogelijk het geschil voor te leggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Private Lease.

De contactgegevens zijn:
Geschillencommissie Private Lease
Bordewijklaan 46
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Of kijk op www.degeschillencommissie.nl. Download hier het Reglement Geschillencommissie Private Lease Bedrijven.